Privacybeleid

PRIVACY VOORWAARDEN v.202005
den Hall’t
MYKSS bv – BE 0848 402 877
Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze site, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door den Hall’t, als verantwoordelijke voor de verwerking en mits naleving van de Belgische privacywetgeving. Met het oog op en binnen het kader van het beheer van ons cliënten/prospectenbestand maakt onze website gebruik van cookies, de verzamelde gegevens worden gebruikt voor het opmaken van statistieken ter verbetering van onze website, online toepassingen en om uw surfervaring te optimaliseren. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en niet gebruikt voor direct mailing doeleinden.
den Hall’t zal deze gegevens niet meedelen aan derden, behoudens voor zover hiertoe in haar hoofde een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat. U bent akkoord dat deze gegevens in voorkomend geval kunnen meegedeeld worden aan en verwerkt worden door de professionele raadgevers en tussenpersonen waarop u beroep doet.
U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, in voorkomend geval, te laten verbeteren. Wanneer u zich uitdrukkelijk wenst te verzetten tegen elk gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een bericht zenden met uw verzoek aan info@denhallt.be.